TO DO Award 2002 Societé Renard Bleu Touareg, Marokko

Adresse

in Marokko
Societé Renard Bleu Touareg
Av. Mohamed VBP 140
Zagora
Marokko

Phone: +212-61348413
Fax: +212-24846251
E-Mail: renardbleutouareg@yahoo.fr
Web: www.renard-bleu-touareg.org

in Deutschland
Azalay - Brücke von Mensch zu Mensch
Hilfe zur Erhaltung der nomadischen Lebensform e.V.
Huteweg 2
35085 Ebsdorfergrund
Deutschland

Phone: +49-6424-964409
Fax: +49-6424-964408
E-Mail: Daniela.Vogt@azalay.de
Web: www.azalay.de